Espectáculos

IIILimiar teatro

Proxectos Escénicos e culturais

Xuvenil/adultos.

Ribadumia

EN CARTEL

Xuvenil. 2010 Vigo (Galiza) 70 Funcións.PECHADO

Pangeia

Infantil. 2009 Ponte de Lima (Portugal) 60 Funcións. PECHADO